Публикации

Всенощное бдение. Текст службы 10 февраля́ 2019 го́да. Неде́ля 37 по Пятидеся́тнице. Собо́р новому́чеников и испове́дников Це́ркви Ру́сской. Глас 4

Всенощное бдение. Текст службы 27 января́ 2019 го́да. Неде́ля 35 по Пятидеся́тнице. Отда́ние пра́здника Богоявле́ния. Глас 2

Всенощное бдение. Текст службы 19 января́ 2019 го́да. Свято́е Богоявле́ние. Креще́ние Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́

Всенощное бдение. Текст службы 13 января́ 2019 го́да. Неде́ля 33 по Пятидеся́тнице, по Рождестве́ Христо́вом. Отда́ние пра́здника Рождества́ Христо́ва. Пра́ведных Ио́сифа Обру́чника, Дави́да царя́ и Иа́кова, бра́та Госпо́дня. Глас 8

Всенощное бдение. Текст службы 7 января́ 2019. Рождество́ Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́

Всенощное бдение. Текст службы 6 января́ 2019 го́да. Неде́ля 32 по Пятидеся́тнице, пе́ред Рождество́м Христо́вым, святы́х оте́ц. На́вечерие Рождества́ Христо́ва. Предпра́зднство Рождества́ Христо́ва. Глас 7

Всенощное бдение. Текст службы 30 декабря́ 2018 го́да. Неде́ля 31 по Пятидеся́тнице, святы́х пра́отец. Проро́ка Дании́ла и трех отроко́в: Ана́нии, Аза́рии и Мисаи́ла. Глас 6

Всенощное бдение. Текст службы 23 декабря́ 2018 го́да. Неде́ля 30 по Пятидеся́тнице. Му́чеников Ми́ны, Ермоге́на и Евгра́фа. Глас 5

Всенощное бдение. Текст службы 16 декабря́ 2018 го́да. Неде́ля 29 по Пятидеся́тнице. Проро́ка Софо́нии. Глас 4

Страницы

Подписка на RSS - Публикации